Zdravotnictví

Jaká je situace ve Vaší firmně. Stále nabíra, vyhlásila stop-stav nebo již propuští?
Jakým spůsobem řeší krizi? Propuští agenturní zaměstnance, podává výpovědi a platí odstupné?
Pravidla fóra
Provozovatel nijak neodpovídá za obsah příspěvků jež jsou pouhým vyjádřením názoru anonymních subjektů.

Zdravotnictví

Příspěvekod cert55 » čtv dub 18, 2013 2:23 am

Práce sice osvobozuje/ např. od manželky/ a posiluje, někdy však přináší úrazy a nemoce.
Propouštění by měli zhodnotit svůj zdravotní stav včas, může se stát, že přijdou o dvanáct platů, odškodnění ZSU,bolestného nebo rentu.
Další potencionální zaměstnavatel nemusí kvůli zdravotnímu stavu nezaměstnaného přijmout.Kuriózní je, že odškodnění např. NzP, je možné získat od nového zaměstnavatele, pokud nemoc nezjistí včas, i když je získána u předchozího zaměstnavatele.
Naše zdravotnictví upadá, dostupnost potřebných vyšetření se pro "obyčejné" lidi komplikuje.Zdravotní pojišťovny doplácejí na neschopnost lékařů určit diagnózu co nejdříve.
Na ministerstvu zdravotnictví sedí úředníci, kteří o skutečných poměrech nemají přehled.
Purkyňův spolek se taky moc pro pacienty neangažuje.Ve vedení jednotlivých zdravotnických spolků jsou finančně zajištění experti, kteří řešení nechávají na podřízených.S obyčejnými lidmi pořádají demonstrace, neboli klinická předvádění i další mediálně zajištěné akce pro zviditelnění.
Mimo jiné smyslem spolku je chránit členy spolku, proto se vžilo rčení mafie v bílých pláštích nebo bílá mafie.V podstatě, když se určí např. nepřesná diagnóza ostatní se informují a snaží se jí podpořit -"papouškují." :lol: .
Lékaři jsou:
obvodní - vycházejí obvykle s pacientem, snaží se pomoci v rámci možností, které jsou omezené
závodní - placeni podnikem, téměř vždy je zaměstnanec schopen
praktičtí odborní - posuzují nemoci pohledem a dle svých zkušeností, na spec. vyšetření/RTG,SONO,MR,Ig,CT,EEG..../ posílají minimálně, nejlépe začátkem roku, když mají nevyčerpané prostředky.
Vyhovuje jim předepisovat léky, aniž by znali podstatu nemoci.Místo vyšetření posílají na rehabilitace, čerpají prostředky pojišťoven zbytečně.
Soudním sporům se vyhýbají a mají z nich panickou hrůzu.
specialisté - součástí nemocnic, mají ještě prostředky na skutečné vyšetření, tedy nejen pohmatem-palpačně- nebo pohledem.
Zvláštní skupinou jsou posudkoví lékaři pro určení profesionality nemoci nebo invalidity.Samozřejmě je pro ně jednodušší nemoc z povolání/invaliditu/ neurčit.Jsou obvykle málo placeni a nemají důvod pomáhat nemocným, kteří by se mohli mít totiž lépe než "posudkáři".Hipokratova přísaha zde zřejmě jen zavlála v okně rychlíku. :roll: :roll: :roll:
Před příchodem na KPL je potřebné sehnat všechna dostupná vyšetření a podívat se na nařízení vlády č.290/1995Sb.
Než vyjde v platnost nový občanský zákoník, zatím nejde o zdraví, ale o přesně určené body převedené na peníze.
Kupčení s body je přežitek socializmu, bývalí zaměstnanci přichází především o ušlou mzdu, kterou ztratí v budoucnu kvůli nemoci.
Své zkušenosti uvedu později, ale už teď můžu upozornit, že artróza musí být nejméně II. a III. stupně, meniskopatie je uznávaná pokud většina pracovní činnosti probíhala v kleče nebo podřepu.
Z kožních nemocí se uznává/cca160 lidí v r.2011/ kontaktní dermatitida.Většina pacientů je považována za atopiky, i když pracují v chemičce nebo na stavbě.
Poškozování pacientů "lékaři" je zřejmé. Před podáním stížnosti, by měla být vyčíslena škoda.
Zajímavé řešení bylo uvedeno v pořadu J.Klímy a J.Kroupy Na vlastní oči:
Maminka-policistka-požaduje odškodnění svého syna - komparzisty -přejetého BVP, v řádech miliónů, t.j. ušlý zisk do důchodu, protože nemůže pracovat jako automechanik a plat by měl okolo třiceti tisíc, i když se pohyboval mimo vymezený prostor.
Práce posudkového lékaře je uvedena např. v pořadu Bez cenzury:
Poškozený utrpěl úraz padající rubaninou z pásu.Pomineme-li otázku, proč chodil pod dopravníkem, jistě nás udiví diagnóza nemoci projevující se v dětském věku.....
Na posouzení by se mělo jít v době největšího působení nemoci, je za to nejvíce bodů.Možná to svádí k sebepoškozování,že? :mrgreen:
Nejrychlejší postup: obvodní ošetřující lékař-nemocnice-praktik,ten by měl odeslat na KPL.Jinak můžete ztratit i několik měsíců zbytečným několikahodinovým posedáváním v čekárnách ordinací.
Rozdělení lékařů nemusí odpovídat skutečnosti, je to jen můj pohled.
Zcela nezávislou skupinou mohou být soudní znalci?
Ztížené společenské uplatnění a bolestné.
Žádost o náhradu škody vzniklé pracovními úrazy se uplatňuje na zaměstnavateli dle §369 odst.1 zákona 262/2006 Sb.Odškodné je také za ztrátu na výdělku,za hospitalizaci, věcnou škodu i náhrady při úmrtí.Promlčecí doba je dvouletá dle stále platného §106 Občanského zákoníku, což zřejmě neplatí při zhoršení stavu.
ZSU a bolestné se odškodňuje vyhl.č.440/2001Sb.Bodové hodnocení provede ošetřující lékař za poplatek(100-300Kč) na formulář pojišťovny zaměstnavatele, pokud je úraz veden v knize úrazů nebo jsou známi svědci události, kteří většinou ztrácí paměť úměrně s časem.
Vzor žádosti je dostupný na int.síti.Musí být uveden datum,popis události a výše odškodného v bodech a penězích.
V mnoha případech jde jistě jen o bilanci zdravotního stavu po propuštění, ale také o finanční částku pro přežití v nezaměstnanosti.
Jeden bod je 120Kč(od r.2014-240 Kč), odškodnění běžně dosahuje výše desetitisíců, pečlivější mohou za určitých podmínek,dosáhnout na statisíce i mimosoudně.
Pozn.Od r.2014 je např. pro odškodnění 1 000 000 Kč předložit 50 000 Kč. Žalobce musí mít důkazy kompletní a být přesvědčen o svém právu!
Invalidní důchod.
Invalidita se posuzuje dle vyhl.č.359 z října 2009 v procentech ČSSZ a místa bydliště.Je rozdělena do tří stupňů.Pro přizání prvního stupně je potřeba 35% poklesu zdravotní schopnosti.Druhý stupeň začíná na 50% a třetí na 70%.
Lehká funkční postižení získaná i v zaměstnání mají míru poklesu pracovní schopnosti mezi 15-20%.U dalších jednotlivých postižení se procenta nesčítají, je možné však zvýšit hranici na 10% bodů.Součet 30% dává jasnou odpověď, proč jsou invalidé u nás zdraví.Částka za první stupeň je v řádech tisícikorun.
Odvolání proti posudku zřizovateli zdrav.zařízení nebo Ministerstvo zdravotnictví ČR je možné a účinné zejména při medializaci např. v televizi(viz olympionička paní Č).
Invalidů, tedy lidí s tělesným postižením je u nás cca půl miliónů a podle mluvčí MZ jsou obavy před zneužíváním dávek - zřejmě je ovlivněna filmem "Bony a klid".Ke zneužití může, dle mého názoru, dojít pouze v případě "chyby" posudkových lékařů.
Invalidé s nejvyšším stupněm postižení jsou "zkoumáni" zda si ostříhají nehty nebo dojdou na záchod.Dávky jim jsou snižovány, příbuzní z nedostatku finančních prostředků volí ústavní péči.
Stejný přístup je v jiných kapitalistických státech, útěchou může snad být jen to, že v řecké Spartě nabo státech s diktaturou bývala likvidace o něco horší. :roll:
30.11.2015.Začátkem roku mi byla přiznána invalidita prvního stupně.Důchod mi zajistil financování sporu o odškodnění úrazu (ZSU a bolestné) a pomáhá přežít v nezaměstnanosti. Zjišťuji, že důchod může být výhodný i pro stát, nezaměstnaný se může ucházet i o méně placenou práci a lépe uspět, než náročnější uchazeč.
Nemoc z povolání.
Pokud se uvádí, že seznam nemocí z povolání je uveden v příloze k nařízení vlády č.290/1995 Sb., nevěřte tomu.Kódy diagnóz dle nedokonalé MKN-10 nejsou uvedeny, chybí další vnitřní předpisy kliniky pracovního lékařství i stupně poškození.
Nemoc z povolání paradoxně neexistuje pokud není uznána.NzP je otom, že zaměstnavatel porušil určitá hygienická pravidla a měl by přijmout zodpovědnost za zdraví svého zaměstnance v bodech a penězích.
Ošetřující lékaři by měli poslat pacienta na KPL ihned při podezření na nemoc z povolání, ale většinou čekají, že se pacient uzdraví.
Klient má právo dostavit se na středisko nemocí z povolání sám,bez doporučení lékaře.Musí mít sebou veškerou dokumentaci-m.j.výsledky šetření,diagnózu,data neschopností,zprávu specialisty, laboratorní šetření, IČ zaměstnavate, což může být časově náročné(jeden rok).Doporučuji přijít s nemocí ve vrcholném stadiu, t.zn. stále udržovat, a řešit vše v klidu.Bývá zkoumán i způsob jednání.
Diagnózu upřesňuje posudkový lékař, který spolupracuje s KPL.Vyjádřit by se měl i poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele.
I když je diagnóza ošetřujícího i posudkového lékaře, dle vašeho přesvědčení, nepřesná,zavádějící nebo neúplná, určení nemoci je zcela v kompetenci KPL.Následuje ověření krajskou hygienickou stanicí, zda nemoc vznikla v zaměstnání za podmínek při kterých nemoc vzniká.Pokud není nemoc z povolání uznána ,je možné postupovat ve spolupráci se soudním znalcem. Zakoupit negativní posudek(cca 1000 Kč), podat návrh na přezkoumání posudku (asi 2000 Kč). Mělo by následovat odvolání k vedení ZZ (nemocnice) a předání zřizovateli (Magistrátu). Pak už jen "pomůže" Ministerstvo zdravotnictví nebo soud, který věc může vrátit zpět stejným posuzujícím lékařům.

V tomto případě, jako u invalidity jde o posouzení zdravotního stavu před získáním nového zaměstnání, avšak invalidita značně omezuje uplatnění na trhu práce.
Nemoc z povolání s rentou může naopak umožnit dřívější nezávislejší životní styl.Renta je vyplácena zaměstnavatelem, který je pojištěn.Zástupci KPL tedy neřeší sociální politiku státu, jde o problém mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zařízení pracovního lékařství stojí většinou na straně silnějšího.
Úterý 15.4.2014
V současnosti dochází ke změnám v souvislosti s Novým občanským zákoníkem i politického zastoupení státu. Lidský život má větší hodnotu, i když případ z poslední doby, kdy záchranka s pacientkou jezdila více než hodinu v hlavním městě a sedm nemocnic ji nepřijalo, je jistě výjimka.
Soudy mají nový manuál hodnocení zdravotního stavu.
Snad i kliniky pracovního lékařství najdou k pacientům cestu a budou nemoci z povolání uznávat, když nemoc vznikla prokazatelně v zaměstnání a ne jen podle přílohy č. 1 nebo podle "obavy" jestli pacientovi příliš finančně nepomohou.
Zbytečné, několikaleté, ponižující prověřování situaci pacienta jen zhoršuje.Vždyť mnohem lepší, rychlejší a levnější je pacienta uznat, nemoc léčit a vyléčit! Příspěvek zaměstnavetele na léčbu by měla být morální povinnost. KPL by se měly vrátit kam oficiálně patří - do zdravotnictví.
30.11.2015.(Info doplnění).Dle zveřejněné křivky uznávaných nemocí z povolání během let v tisku, bylo nejméně přiznaných NzP v letech 2011 - 2013, tedy v době, která se mě dotýkala.Občané asi byli opatrnější :shock: , nebo že by příkaz zhora? Např:
http://www.bozpinfo.cz/obrazek.html?obr ... ka_nzp.jpg
V příloze je příklad největšího zisku při největším zasažením nemoci kůže.Kontaktní ekzém se však při zamezení kontaktu s dráždidly/alergeny, iritanciemi/ rychle hojí.Pacienti naivně chválí kožaře, kteří předepisují kortikoidy nebo doporučují laserové lázně za 2,5 tisíce.
Asi je potřeba do vyšetření udržovat choroby :!: :?: :idea:

Obr.3. ukazuje možnost zneužití a neurčení profesionality .Ekzémy v jiné dermatitidě/L 30.X se vyskytují u hlavních dermatitid/L24.X,L25.X..../.
WHO nám obsah L30. nedodala, odborná veřejnost nemá zájem o zveřejnění,MZ je to jedno a obsah L 30.X je zřejmě jen v počítačovém programu "odborníků".
Okolní státy se obsahem netají.
6.12.2013
- KPL v mém případě stále požaduje dokumentaci z doby, kdy nemoc z povolání mohla vzniknout a následně půl roku po možném vzniku.Doporučuji všem, aby si schovávali originály lékařských zpráv.Opravdu jde hlavně o papíry, ne o zdraví a nemoc.
- druhou nemoc, kterou mám dokonale podloženou lékařskými zprávami "musí někdo napsat", přičemž stačí lékařské zprávy pořádně přečíst.
- pro odškodnění úrazů jsou také nutné lékařské zprávy, ve kterých jsou potíže uvedeny.Bodové hodnocení nejsou ochotni lékaři z minulých let vypracovat.
Kdo tedy pracoval,i když měl potíže a nechodil k lékařům, může požádat zařízení pracovnělékařských služeb o vydání kopií, pokud v podniku fungovala prevence a občas si tady postěžoval.Ostatním nešťastníkům zbývá soudní znalec a soud.
Dne 19.10.2015obvodní soud uložil platebním rozkazem vyplacení určité částky mým zaměstnavatelem za pracovní úraz, čekám na odvolání...
Přílohy
a body na peníze 001.jpg
a body na peníze 001.jpg (57.13 KiB) Zobrazeno 43562 krát
hodnocení zdraví na body 001.jpg
hodnocení zdraví na body 001.jpg (54.69 KiB) Zobrazeno 43562 krát
L 30.x 001.jpg
L 30.x 001.jpg (40.14 KiB) Zobrazeno 43562 krát
cert55
 
Příspěvky: 5
Registrován: pát úno 08, 2013 3:40 am
Re: Zdravotnictví

Příspěvekod venge » pát črc 26, 2019 1:47 am

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.ru
gaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ru
hallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru
heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.ru
keymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.ru
lactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru
laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.ru
narrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.ru
palmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru
readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.ru
secularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ru
ultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
venge
 
Příspěvky: 11965
Registrován: čtv bře 14, 2019 10:05 am

Re: Zdravotnictví

Příspěvekod venge » pát srp 02, 2019 3:32 am

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ru
http://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ru
http://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru
http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ru
http://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ru
http://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru
http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ru
http://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ru
http://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru
http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ru
http://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.ru
http://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
venge
 
Příspěvky: 11965
Registrován: čtv bře 14, 2019 10:05 am

Re: Zdravotnictví

Příspěvekod venge » ned srp 18, 2019 4:22 pm

venge
 
Příspěvky: 11965
Registrován: čtv bře 14, 2019 10:05 am

Re: Zdravotnictví

Příspěvekod venge » ned srp 18, 2019 4:23 pm

venge
 
Příspěvky: 11965
Registrován: čtv bře 14, 2019 10:05 am

Re: Zdravotnictví

Příspěvekod venge » ned srp 18, 2019 4:24 pm

venge
 
Příspěvky: 11965
Registrován: čtv bře 14, 2019 10:05 am

Re: Zdravotnictví

Příspěvekod venge » ned srp 18, 2019 4:25 pm

venge
 
Příspěvky: 11965
Registrován: čtv bře 14, 2019 10:05 am

Další

Zpět na Propouští Vaše firma?

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron