Reklama

Aktuality

Růst nezaměstnanosti

Jun 11, 2009

se zastavil, podívejte se graf.
Diskuze

Feb 24, 2009

Navštivte diskuzní fórum a podělte se o Vaše zkušenosti.

Podpořte nás

Feb 16, 2009

Pomožte nám pomáhat a přidejte na Vaši stránku odkaz.

Levné zájezdy

Sponzorované linky

PageRank.cz 

Pronájem lodí Chorvatsko. Charter jachta. 

Kapitánské zkoušky Chorvatsko 

Ubytování Ramzová Jeseníky

Reklama

Geotrips.eu - výlety zdarma, virtuální prohlídky

Unikátní platforma pro sdílení zážitků z cest a vytváření virtuálních průvodců. Umožňuje kombinovat 360x180 panoramatické fotografie, videa a GPS záznamy cesty v ucelenou prezentaci Vašich výletů.

Unikátní platforma pro sdílení výletů a cest. Kombinuje 360x180 panorama, videa a GPS záznamy v uceleného virtuálního průvodce. Virtuální prohlídky pro Váš hotel, restauraci nebo obchod - profesionální tvorba na zakázku.

Máte volno? Užijte ho na vodě!

vodak1

Dohoda

Dohoda bývá často nejlepším řešením, pokud je zaměstanec a zaměstavatel schopen najít oboustraně přijatelné kompromisní řešení. To bývá nejčastěji ukončení pracovního ke konci měsíce a odstupné v několika měsíční výši.

 

Zaměstnavatele to vyjde zpravidla levněji než nutnost zaměstnávat ještě dva měsíce (zejména pokud nemá práci) a výplata případného odstupného při výpovědi kvůli nadbytečnosti.

 

Zaměstnanec má peníze na ruku a volný čas pro hledání nového místa. Navíc dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti - výplata odstupného není právním důvodem pro nepřiznání (či krácení) podpory v nezaměstnanosti, v minulosti tomu tak nebylo.

 

Zákon upravuje ukončení pracovního vztahu dohodou následovně:

 

Dohoda

§ 49
(1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.
(2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.
(3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.

 

Chystáte-li se uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru, měli byste mít na paměti několik jednoduchých bodů:

  1. Dohoda je dvoustranný právní úkon, tedy i na straně zaměstnance musí být vůle - zájem dohodu uzavřít. Pokud zaměstnanec dohodu uzavřít nechce, nemůže jej zaměstnavatel donutit. 
  2. Je-li dohoda uzavřena, zaměstnanec může jen obtížně napadat její platnost tvrzením, že ji uzavíral "pod nátlakem". Ke zpochybnění platnosti dohody je totiž třeba nejen relevantní nátlak tvrdit (intenzivní bezprávné psychické pohrůžky, fyzické násilí či jeho hrozba), ale i prokázat, což obojí je poměrně obtížné. Z hlediska zaměstnance je "jednodušší" uzavření nabídnuté dohody odmítnout a bojovat proti dalším pokusům zaměstnavatele se jej zbavit např. výpovědí (kde zaměstnavatel prokazuje její důvodnost), než později zpochybňovat svůj souhlas s dohodou.
  3. Dohoda o skončení pracovního poměru může být jen jednoduchá věta o tom, že se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli na skončení pracovního poměru k určitému datu, či v určitém termínu. Z hlediska zaměstnance je však vhodné, aby v dohodě byl uveden i důvod jejího uzavření a výše odstupného, má-li být zaměstnanci poskytnuto, viz dále.
  4. Přistoupí-li zaměstnanec "na dohodu" proto, že se ruší či přemisťuje zaměstnavatel nebo jeho část nebo pro nadbytečnost či ze zdravotních důvodů (popsaných u výpovědi - §52 odst. 1 písm. d) zákoníku práce), náleží zaměstnanci ze zákona odstupné. Je vhodné trvat na tom, aby byl důvod uzavření dohody v takovýchto případech v dohodě výslovně uveden. Ať už totiž bude odstupné zmíněno, či nikoliv, zaměstnanec na něj má nárok. Pokud by však dohoda o důvodu skončení pracovního poměru mlčela, bude zaměstnanec důvod skončení ve sporu o odstupné obtížně prokazovat, přičemž proti jeho tvrzení může stát zcela odlišné tvrzení zaměstnavatele.
  5. Odstupné při dohodě o skončení pracovního poměru může být v současné době poskytnuto v jakémkoli případě, tedy i pokud na něj není zákonný nárok (podle zásady: Co není zakázáno, je dovoleno) a ve výši přesahující minimální hranice stanovené zákoníkem práce. Zejména v těchto případech, tedy má-li být poskytnuto odstupné, které ze zákona automaticky nenáleží, či vyšší než zákonné odstupné, lze doporučit výši a podmínky vyplacení odstupného uvést v dohodě.