Reklama

Aktuality

Růst nezaměstnanosti

Jun 11, 2009

se zastavil, podívejte se graf.
Diskuze

Feb 24, 2009

Navštivte diskuzní fórum a podělte se o Vaše zkušenosti.

Podpořte nás

Feb 16, 2009

Pomožte nám pomáhat a přidejte na Vaši stránku odkaz.

Levné zájezdy

Sponzorované linky

PageRank.cz 

Pronájem lodí Chorvatsko. Charter jachta. 

Kapitánské zkoušky Chorvatsko 

Ubytování Ramzová Jeseníky

Reklama

Geotrips.eu - výlety zdarma, virtuální prohlídky

Unikátní platforma pro sdílení zážitků z cest a vytváření virtuálních průvodců. Umožňuje kombinovat 360x180 panoramatické fotografie, videa a GPS záznamy cesty v ucelenou prezentaci Vašich výletů.

Unikátní platforma pro sdílení výletů a cest. Kombinuje 360x180 panorama, videa a GPS záznamy v uceleného virtuálního průvodce. Virtuální prohlídky pro Váš hotel, restauraci nebo obchod - profesionální tvorba na zakázku.

Máte volno? Užijte ho na vodě!

vodak1

Zákazy a příkazy dovolené

Zákazy a příkazy dovolené

Jedna s taktik, které zaměstnavatelé používají k vyštvání zaměstnance je zákaz (přesně řečeno neschválení) nebo naopak příkaz (nařízení) dovolené. Čerpání dovolené upravuje zákoník práce, v praxi jsou nejdůležijší následující ustanovení:

 

§ 217
(1) Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu
čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové
organizace tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla
vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou
vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při
stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním
důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí
alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se
zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané
dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen
písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se
nedohodne se zaměstnancem na kratší době.


a

§ 218

(1) Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání
alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém mu právo na
dovolenou vzniklo, pokud jeho pracovní poměr k témuž zaměstnavateli
trval po celý kalendářní rok a má-li alespoň na 4 týdny dovolené
právo.

 

z tohoto vyplívají následující závěry.

Schválení dovolené

Termíny čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, a je na něm kdy Vám ji poskytne. Musí však určit čerpání alespoň 4 týdnů do konce roku, přičemž alespoň dva týdny musí být v celku (pokud to požadujete). To znamená, že Vám dovolenou musí umožnit čerpat, ale závisí na něm v jakém termínu.

 

Příkazy dovolené

Dle předchozího má zaměstnavatel právo jednostranně přikázat nástup dovolené. A to navíc i pokud na ní zatím nemáte právo (odpracované dny). Toto právo mu vzniká na základě

§ 217

(2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.