Reklama

Aktuality

Růst nezaměstnanosti

Jun 11, 2009

se zastavil, podívejte se graf.
Diskuze

Feb 24, 2009

Navštivte diskuzní fórum a podělte se o Vaše zkušenosti.

Podpořte nás

Feb 16, 2009

Pomožte nám pomáhat a přidejte na Vaši stránku odkaz.

Levné zájezdy

Sponzorované linky

PageRank.cz 

Pronájem lodí Chorvatsko. Charter jachta. 

Kapitánské zkoušky Chorvatsko 

Ubytování Ramzová Jeseníky

Reklama

Geotrips.eu - výlety zdarma, virtuální prohlídky

Unikátní platforma pro sdílení zážitků z cest a vytváření virtuálních průvodců. Umožňuje kombinovat 360x180 panoramatické fotografie, videa a GPS záznamy cesty v ucelenou prezentaci Vašich výletů.

Unikátní platforma pro sdílení výletů a cest. Kombinuje 360x180 panorama, videa a GPS záznamy v uceleného virtuálního průvodce. Virtuální prohlídky pro Váš hotel, restauraci nebo obchod - profesionální tvorba na zakázku.

Máte volno? Užijte ho na vodě!

vodak1

Okamžité zrušení pracovního poměru §55

Okamžité zrušení dle § 55 je možné pokud:

§ 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

 

Všimněme si rozdílu oproti výpovědi dle

§ 52 g) ... pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, ...

na které se vztahuje 2 měsíční výpovědní lhůta, bez nároku na odstupné.

 

V obou případech (jak okamžité zrušení §55, tak výpověď §55 g) se tak může stát pouze do 2 měsíců od jejich porušení. §58 (2)

Stane-li se v průběhu 2 měsíců podle odstavce 1 jednání zaměstnance, v němž je možné spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.

 

Dle § 60

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

 

Takzvaná 55 může být zaměstnavateli zneuživáná k nátlaku na zaměstance k tomu aby radši podali výpověď sami. Jedním s argumentů je ten, že v případě ukončení pracovního poměru na 55 nemá uchazeč právo na podporu v nezaměstanosti. Dle zák 435/2004 Sb. (o zaměstanosti), § 39

(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,
a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem 33); to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,

Nárok na podporu sice nemáte, ale pokud se jedná o sporné použití 55 může úřad podporu přiznat dle následujícího odstavce téhož zákona

(3) O podpoře v nezaměstnanosti rozhodne úřad práce.

 

V případě, že na Vás zaměstnavatel vyvíjí nátlak neoprávněným obviněním dle 55, informujte inspektorát práce. V případě tvrzení proti tvrzení inspektoři zpravidla shledají vaši stížnost oprávněnou, zejména  pokud je firma v reorganizaci, nebo propouští. Tento krok Vám také pomůže k případnému přiznání podpory na úřadu práce.

 

V případě soudu o neplatnosti zrušení pracovního poměru dle 55 leží důkazní břemeno na zaměstnavateli. Ten pak musí dokázat nejen, že se dané jednání skutečně stalo, ale také zdůvodnit, že svým charakterem splňuje přívlastek "obzvláště hrubé". Tím je myšleno zpravidla jednání, které hraničí se zákonem, či je v šetření organů činém v trestním řízení. Jednorázové porušení internich směrnic jako např. opožděný příchod do práce nebo nedodržení přestávky na oběd není zpravidla bráno jako zvlášť hrubé či závážné  - viz judikatura.

 

Souhrně vzato, šance zaměstnavatele na to, že se mu podaří před inspekcí a soudem obhájit propuštění na 55 je velice malá a zpravidla od ní při prvním obraném kroku zaměstnance (např. kontakt zastupujího právníka upustí).

 

Zákon

Vzory dokumentů (jobzurnal.cz):

Odkazy na související dotazy v poradně